5.1 - Prevence vzniku odpadů

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
  • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu,
  • budování infrastruktury potravinových bank,
  • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!