4.1 - ZZvýšení jakosti povrchové i podzemní vody

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • dobudování a výstavba čistíren odpadních vod,
  • intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění,
  • dobudování a modernizace kanalizací,
  • opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!