3.2 - Předcházení a zvýšení odolnosti vůči mimořádným událostem a krizovým situacím vznikajícím v souvislosti s lidskou činností

Typy podporovaných projektů

  • prevence a řízení antropogenních mimořádných a krizových situací.
  • monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu;
  • zpracování studií a plánů (studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability);
  •  podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů; zpracování analýzy odtokových poměrů.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!