2.1 - Zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie

Podporované aktivity

  • výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
  • výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru,
  • výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů v domácnostech na pevná paliva a optimalizace jejich provozu

 

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!