Kvalitní kompost bohatý na živiny a humus

Kompostování je hojně využívané jak domácnostmi tak i jinými subjekty. Díky kvalitnímu kopmpostéru můžeme produkovat kompost, který dále využijime. Kompostováním přispíváme k ekologickému žití a eliminujeme odpady. Při výrobě kompostu musíme zvážit, co lze kompostovat, jaké množství organického materiálu budeme zpracovávat a kde budeme kompostovat.

Obce, ve kterých převažuje zástavba rodinných domů se zahradami, si vystačí s domácím kompostováním. V bytových domech je vhodným způsobem komunitní kompostování nebo lze využít specializované kompostéry pro kompostování na sídlišti.

 

Obec s převažující zástavbou bytových domů se neobejde bez kompostárny či bioplynové stanice. Nejlevnějším řešením jsou tzv. malá zařízení, která zpracovávají bioodpad do 10 tun odpadu v jedné zakládce a do 150 tun zpracovávaného odpadu za rok. Ideální je spolupráce s místními zemědělci, kterým pro kompletaci vybavení často stačí pouze dokoupit překopávač na traktor, případně síto a navíc pro svá pole získají kvalitní organické hnojivo - kompost.

 

Výrobu kompostů v objemu nad 150 tun za rok lze provádět v průmyslových kompostárnách. Při jejich výstavbě a provozu je nutné respektovat zákony o ochraně ovzduší, vody a půdy a právní a technické normy v plném rozsahu.

Nákup kompostérů, výstavba kompostáren a technologie na zpracování odpadu jsou podporovány dotacemi z Operačního programu Životní prostředí až do výše 85 % uznatelných nákladů.