Dotace kompostéry pro občany

 Má vaše obec vyřešeno nakládání s biologicky rozložitelným odpadem?

Získejte 85% dotaci z Operačního programu Životní prostředí!

S novelou zákona o odpadech, která je účinná od 1. ledna 2015 nastupuje také povinnost třídění biologického odpadu v obci. Za porušení povinnosti nabídnout třídění bioodpadu občanům hrozí obcím vysoké pokuty, proto se jim vyplatí tuto problematiku nepřehlížet. V rámci programového období 2014 – 2020 je možno předkládat žádosti na nákup domácích kompostérů a štěpkovačů.

 

Nákupem domácích kompostérů získá obec následující výhody:

 • sníží se náklady na sběr, svoz a skládkování směsného komunálního odpadu až o 20 % ročně,
 • splníte zákonnou povinnost zajistit třídění biologického odpadu,
 • přispějete ke zlepšení životního prostředí,
 • obec získá lepší jméno a prestiž.

Dotace funguje následujícím způsobem:

 • obec udělá průzkum, který zjistí, kdo z občanů má zájem o umístění na svém pozemku,
 • na základě dat z průzkumu se zpracuje žádost o dotaci,
 • po přiznání dotace proběhne výběrové řízení,
 • vítězná firma doveze kompostéry a proškolí občany,
 • kompostéry si občané vyzvednou na obci, sestaví si je a mohou začít kompostovat,
 • po uplynutí udržitelnosti projektu je možné převést kompostéry do majetku občanů.

 

Kolik ušetříte? 

Cena jednoho kompostéru se pohybuje kolem 3.000,- Kč (dle velikosti). S dotací obec za jeden kompostér o objemu 900 litrů zaplatí pouze 450,- Kč. To znamená, že obec, která má 200 čísel popisných, lze vybavit kompostéry za cca 90.000,- Kč z obecního rozpočtu. Navíc se tímto opatřením sníží objem směsného komunálního odpadu a tím také poplatky za jeho svoz. Kvalitní kompostéry mají životnost více než 15 let.

Dlouhodobé statistické výzkumy ukázaly, že každý občan vyprodukuje za rok cca 331 kilogramů běžného komunálního odpadu. Z tohoto množství tvoří největší část právě bioodpad (BRKO = biologicky rozložitelný komunální odpad).

Bioodpad končí většinou nevyužitý v popelnici. Umístěním kompostérů na pozemku občanů se mohou snížit celkové náklady obce na svoz odpadu.

... a jaká je realita? 

Zkušenosti obcí ukazují, že už v prvních měsících se celkové množství odpadu snížilo až o 17 %.

Odborníci se shodují na faktu, že kompostování v domácnostech je nejefektivnější způsob třídění bioodpadu. Domácím kompostováním je možné zpracovat až 90 % bioodpadu vznikajícího v domácnostech.

Nemalou výhodu získají i občané, kteří si kompostér pořídí do své domácnocnosti. Tyto výhody jsou:

 • urychlí proces kompostování až o polovinu času,
 • nahradí nevzhledné hromady na zahradách,
 • odstranění zápachu, zájmu hlodavců atd.,
 • zisk kvalitního přírodního hnojiva pro vlastní potřeby,
 • podílí se na udržitelném rozvoji,
 • pohodlnost řešení.

 

V programovém období 2021-2027 je možné žádat o dotace v oblasti nakládání s bioodpady z operačního programu Životní prostředí.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!