Domácí kompostování

 

Kompostování je nenáročná činnost, která má velký dopad na kvalitu životního prostředí. Během kompostování se z bioodpadu stává materiál obsahující humus, ve kterém se váží organické a minerální látky a voda, které jsou pak k dispozici pro rostliny. Hotový kompost je velmi kvalitním hnojivem. 

Důvody ke kompostování

- kompostováním dochází ke snížení množství směsného odpadu v domácnosti až o 30 %,

- domácnosti si vyrobí kvalitní kompost pro vlastní potřebu,

- kompostováním se do půdy vrací to, co si z ní člověk bere a co v ní chybí,

- kompostování přispívá k prevenci klimatických jevů spojených s degradací půdy,

- domácnost se zbaví zápachu z odpadkových košů (správě vytříděný bioodpad v kompostérech a kompostovatelných taškách nepáchne).

Kompostování v domácnostech je nejefektivnější systém sběru a zhodnocování bioodpadů. Je jím možné vysbírat až 90 % bioodpadů vznikajících v domácnostech.

Co lze kompostovat

 •          Zbytky ovoce a zeleniny
 •          Kávové a čajové zbytky
 •          Zbytky pečiva
 •          Skořápky z vajíček a ořechů
 •          Lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 •          Podestýlka domácích býložravých zvířat
 •          Posekaná tráva, větvičky, listí
 •          Piliny, hobliny, kůra
 •          Popel ze dřeva
 •          Plevele, zbytky, zeleniny
 •          Trus býložravých hospodářských zvířat
 •          Peří, chlupy, vlasy

Materiály nevhodné ke kompostování

 •          Kosti, odřezky masa, kůže
 •          Stolní oleje a tuky
 •          Rostliny napadené chorobami
 •          Chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
 •          Popel z uhlí, cigaret
 •          Prachové sáčky z vysavače
 •          Exkrementy masožravých zvířat
 •          Časopisy
 •          Plasty, sklo, kovy, kameny

 

 

V programovém období 2021-2027 je možné žádat o dotace v oblasti nakládání s bioodpady z operačního programu Životní prostředí. Z této prioritní osy je možné financovat pořízení kompostérů do domácností, štěpkovače a kontejnery na textilní odpad ve výši 85 %. 

  Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!